Mieszkanie dla młodych - co to jest i jakie warunki trzeba spełnić?

Nieustabilizowana sytuacja mieszkaniowa na polskim rynku przyczyniła się do powstania rządowych programów wsparcia dla ludzi młodych marzących o posiadaniu własnego mieszkania. Programy te miały jeden cel - zniwelować problemy finansowe młodych Polaków i  pomóc im w spełnieniu marzenia o zakupie własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Jakie były warunki programu MdM? Dlaczego wycofano MdM program dla młodych? A w końcu na jaką pomoc mogą liczyć obecnie młodzi Polacy? 

W poradniku znajdziesz odpowiedzi na pytania: czym jest MdM program mieszkaniowy, jakie formy wsparcia przygotował rząd w 2022 roku, a także jakie warunki trzeba spełnić i gdzie składać wnioski, aby dołączyć do grona beneficjentów programu.  

Mieszkanie dla młodych - co to jest?

Projekt ten został powołany przez rząd dokładnie 27 września 2013 roku zgodnie z treścią zawartą w ustawie o pomocy ze strony państwa na zakup pierwszego mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Program Mieszkanie dla młodych obowiązywał w latach 2014-2018. Jego beneficjentom umożliwiono zakup własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego, wypłacając im jednorazową dopłatę do wkładu własnego udzielaną w momencie wypłaty kredytu hipotetycznego. O przyznaniu dopłaty decydowały ściśle określone warunki dotyczące przyszłych kredytobiorców, a w przyszłości właścicieli mieszkań lub domów jednorodzinnych. 

Zdaniem specjalistów projekt Mieszkanie dla Młodych został zakończony z uwagi na to, że wspierał głównie najbiedniejsze osoby. Dopłata do wkładu własnego dotyczyła najczęściej rodzin wielodzietnych (wychowujących trzecie i każde kolejne dziecko). MdM program rządowy został skrytykowany również za obowiązuje ograniczenia cenowe, które sprawiły, że osoby myślące o nabyciu własnego mieszkania lub domu mogły wybierać własny kąt z oferty nieruchomości znajdujących się w gorzej skomunikowanych częściach miasta. Dodatkowo rządzący chcieli zastąpić program w tej formie innym projektem znanym obecnie jako Mieszkanie Plus. 

Projekt mieszkanie dla młodych - warunki 

Zgodnie z informacjami dotyczącymi programu Mieszkanie dla Młodych jedną z najistotniejszych kwestii przy ubieganiu się o wsparcie rządowe była powierzchnia lokalu mieszkalnego. Odgórnie narzucony limit wynosił 75 metrów kwadratowych w przypadku zakupu mieszkania, a w przypadku domów jednorodzinnych limit ten dotyczył powierzchni nieprzekraczającej 100 metrów kwadratowych. Wyjątek od tej reguły stanowiły rodziny wielodzietne (z trojgiem dzieci), dla których limit powierzchni mieszkania zwiększony był do 85 metrów kwadratowych, a w przypadku domu do 110 metrów kwadratowych. Kredytobiorcy i jednocześnie beneficjenci musieli wykazać, że dotychczas nie byli, ani nie są właścicielami innych nieruchomości (również w przypadku posiadania spółdzielczego prawa własności do lokalu). Warunkiem otrzymania własnego mieszkania było również skorzystanie z oferty jednego z banków biorących udział w programie. A dodatkowo środki uzyskane w ramach kredytu musiały pokrywać minimum 50% ceny właściwej domu jednorodzinnego lub mieszkania, którego dotyczył wniosek.

Szczegółową odpowiedź na pytanie “co to jest Mieszkanie dla Młodych” uzyskasz na stronie - MdM strona rządowa.

Program mieszkanie dla młodych - do kiedy i kto może starać się o środki?

Nie każdy mógł składać wniosek o zakwalifikowanie się do programu. Beneficjentami programu MdM - Mieszkanie dla Młodych mogły być osoby, które nie ukończyły 36 roku życia - wyjątkiem od tej zasady były ponownie osoby wychowujące minimum troje dzieci. Założenia programu realizowane są aż do dzisiaj - warunkiem otrzymania dodatkowych środków jest udowodnienie, że w ciągu 5 lat od otrzymania dofinansowania Twoja rodzina powiększyła się o kolejne dziecko (dotyczy to zarówno trzeciego dziecka, jak i każdego kolejnego). Wtedy na podstawie wniosku złożonego w banku, BGK przelewa kwotę w wysokości 5% wartości odtworzeniowej do Twojej placówki bankowej. Pozyskana w ten sposób kwota obniża kapitał kredytu hipotetycznego. 

Ile można było uzyskać dofinansowania do mieszkania dla młodych? 

Rząd wspierał beneficjentów programu w postaci udzielania im dofinansowania w wysokości od 10 do 30% wartości nieruchomości. Dokładna wartość była zależna od wskaźnika przeliczeniowego, czyli tzw. wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych ustalanej na podstawie danej lokalizacji (również województwa) i decyzji wojewody. Na przykładzie stolicy - wartość uzyskiwana w ramach dofinansowania mogła wynieść ponad 20 tysięcy złotych. 

O szczegółach kwoty dofinansowania decyduje bank, z którym powinieneś omówić również kwestie obejmujące: kredyt, jego oprocentowanie, Twoją zdolność kredytową i inne czynniki warunkujące otrzymanie kredytu. 

Co zamiast programu rządowego mieszkanie dla młodych? 

Zainteresowanie polityką mieszkaniową i analiza potrzeb rynkowych sprowokowały rząd do ponownego stworzenia projektu mieszkań dla młodych. Dofinansowanie do mieszkania dla młodych było inicjatywą rządową, której celem było ustabilizowanie sytuacji mieszkaniowej Polaków. Co pojawiło się zamiast nieobowiązującego już MdM programu dla Młodych?

Mieszkanie Plus

Założenia tego programu opierają się na wynajmie mieszkań, a dokładniej na zawarciu umowy tzw. najmu instytucjonalnego. Wynajem ten nie oznacza jednak, że mieszkania nie można wykupić - istnieje taka możliwość, jednak kwestia przeniesienia praw na nowego właściciela jest dokonywana na ściśle określonych warunkach. Do składania wniosku w ramach Mieszkania Plus nie trzeba było wykazać zdolności kredytowej - w zamian za to weryfikowano zarobki osoby ubiegającej się o przyznanie mieszkania na wynajem. 

Mieszkanie na Start 

Ten program zakładał wsparcie finansowe udzielane w ramach ponoszenia kosztów z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Możliwość uzyskania bezzwrotnego wsparcia finansowego została przewidziana dla osób nieprzekraczających określonego limitu dochodu. Maksymalna wartość dopłaty jest równa kwocie 500 złotych. 

Nowy Ład - Mieszkanie bez wkładu własnego

Beneficjenci programu stworzonego w ramach Nowego Ładu otrzymują dofinansowanie wkładu własnego, ale nie tylko! Osoby, które zakwalifikowały się do programu mogą liczyć również na finansowe wsparcie w zakresie spłaty części kredytu. Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego gwarantuje spłatę wkładu własnego nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres min. 15 lat.

Podsumowanie 

Programy rządowe dla młodych powstały po to, by ustabilizować sytuację mieszkaniową młodych Polaków i warto z nich korzystać, szczególnie biorąc pod uwagę obecne ceny rynkowe nieruchomości. W związku z nowymi warunkami wsparcia finansowego w ramach obowiązującego Nowego Ładu, zapraszamy beneficjentów, a także wszystkie zainteresowane osoby zakupem mieszkania lub domu jednorodzinnego, do zapoznania się z ofertą naszych nieruchomości w stanie deweloperskim od Dombud S.A. Pomożemy podjąć Ci decyzję o zakupie wymarzonego mieszkania!