Władze

Zarząd

Maciej Baranowski Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
mgr Paweł Chalecki V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych
dr inż. Dawid Stolarczyk V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Deweloperstwa

Prokurenci

mgr inż. Grzegorz Cieślar Dyrektor ds. Produkcji
inż. Jerzy Klaja Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji
mgr inż. Krzysztof Więcek Dyrektor Kontraktów
mgr inż. Wojciech Domin Dyrektor Kontraktów

Rada Nadzorcza

mgr inż. Marian Stolarczyk Przewodniczący
mgr inż. Andrzej Hadwiczak Wiceprzewodniczący
mgr Joanna Badura Członek
mgr inż. Lubomir Rosiek Członek
mgr inż. Jerzy Godlewski Członek