Lata 2005-2012

Lata 2005-2012

Rodzaj zamówienia Całkowita wartość Czas realizacji Nazwa Zamawiającego
Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - Moduły środkowe. 14 889 678 21.09.2011 r.
21. 12.2012 r.
Wojewódzki Szpital Specj. nr 5, im. Św. Barbary w Sosnowcu
ul. Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
Budowa Biura obsługi klienta wraz z częścią  administracyjną z dostosowaniem do wymogów planu ochrony SUW Zasole w Oświęcimiu 3 900 430 17.11.2010r 07.02.2012r PWiK w Oświęcimiu
Budowa budynku mieszkalno-usługowego  wraz z dwupoziomowym parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą  w rejonie ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej w Gliwicach 11 323 152 09.08.2010r. 15.08.2012r. ZBM II TBS sp. z.o.o Gliwice
Wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową 9 371 125 01.08.2010r. 30.08.2011r. Dombud Development sp. z.o.o
Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej w Katowicach 7 731 690 05.2010r 12.2011r Urząd Miasta Katowice
Wybudowanie Nowej Siedziby Izby Celnej przy ul. Słonecznej w Katowicach 28 546 362 08.2009r 08.2011r Izba Celna w Katowicach
Wykonanie IV etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy zad. 2 przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach 42 433 041 16.01.2009 30.08.2011  Katowickie TBS sp. z.o.o
Budowa Budynku  Biblioteki Miejskiej w Oświęcimiu 16 371 372 18.06.2009 15.04.2011r Urząd Miasta Oświęcim
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej-Wysokiej w Rudzie Śląskiej 5 725 839 15.10.2009r 23.11.2010r Urząd Miasta Ruda Ślaska
Budowa sali gimnastycznej, zaplecza szatniowego oraz segmentu dydaktycznego gimnazjum w Pisarzowicach     16.11.2010 Gmina Pisarzowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 i 11 na osiedlu mieszkaniowym " Na Lipce" w Piekarach Śląskich 5 590 750 04.06.2009 17.11.2010 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
Wykonanie stanu surowego budynku stacji dializ z poradnią nefrologiczną w jaworznie przy ul. Chełmońskiego  1 386 397  03. 2010r 09.07 2010  Nefrolux
 Wybudowanie osiedla mieszkaniowego Będzin Górki Małobądzkie zadanie nr 9 i 10  42 152 901  06.2008r  06.2009  TBS Dombud sp. z.o.o
Budowa budynku mieszkalnego z lokalem usługowym w Chorzowie przy ul. Ratuszowej   10.02.2010 30.10.2010r Dombud Developemnt Sp. z o.o.
 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej  14 308 213  07.2008r.  30.06. 2010 Gmina Mikołów
 Budowa budynku Domu Parkowego z rozbiórką istniejącego Domu Harcerskiego  w Mikołowie przy pl. Harcerskim 1    06.2009  16.11.2010 Gmina Mikołów
 Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu 5 653 082 17.07.2008   27.08.2010 Miasto Ustroń 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie przy ul. Skośnej 8 4 220 107  23.06.2009  15.06.2010  Gmina Kraków
Dostosowanie do przepisów V piętra oddziału noworodkowego Szpitala Miejskiegow Rudzie Śląskiej 1 543 740 26.10.2009 29.01.2010 UM Ruda Śląska
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą techniczna i parkingami ul. Szarych Szeregow w Chrzanowie 3 879310 27.11.2008 29.01.2010 TBS Chrzanów

Budowa Zespołu Budynków  wielorodzinnych  przy ul. Sandomierskiej i Wesołej w Bytomiu

5 909 475 20.09.08 30.09.09 Dombud Development sp. z.o.o
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami i usługami w Tychach  przy ul. Hierowskiego 14 262 577 27.05.08 04.08.09 Tyskie TBS sp z.o.o
Budowa Budynku  biurowo-edukacyjnego przy ul. Floriana 15 w Katowicach 8 316 008  03.2009r 09.2009r KPFK dr Piotr Rojek
Modernizacja budynku na potrzeby Komisariatu II Policji w Chorzowie ul. Moniuszki 11 4 164 769  28.11.2006 30.06.09 Komenda Wojewódzka Policji  Katowice ul. Lompy 19
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 na osiedlu mieszkaniowym " Na lipce" w Piekarach 3130 000 02.12.08 31.08.09 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania  obiektu przy ul. Szpaków 11 w Sosnowcu na potrzeby Domu Lekarza-Seniora 5 201 114 15.03.08 12.01.09 Śląska Izba Lekarska Katowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przyul. Szarych Szeregów w Chrzanowie 3 695 627 27.11.08 27.10.09 TBS Chrzanów  sp. z.o.o
Modernizacja hali lodowiska  treningowego Spodek 3 523 239 06.04.09 30.06.09 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Zaprojektowanie i wybudowanie  osiedla mieszkaniowego przy ul. Dębowej -Sportowej  w Katowicach 15 060 256 21.05.08 21.09.09 Katowickie TBS sp.z.o.o
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B" zad III  na osiedlu Złocień w Krakowie 8 830 000 01.09.07 31.12.08 Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka Kraków
Budowa budynków mieszkalnych  komunalnych  przy ul. Techników w Katowicach  - II etap 8 362 688 28.08.07 31.12.09 Miasto Katowice ul. Młyńska 4
Budowa Strażnicy  dla jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Katowicach Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej 12 469 800  10.2005r 28.10.08 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Budowa 3 wielorodzinnych  budynków mieszkalnych  z zespołem 27 garaży  w Jaworznie przy ul. Chopina i Azot 12 725 402 01.10.07 01.10.08 TBS Dombud sp. z.o.o
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych  wraz z zagospodarowaniem terenu  przy ul.Strzelniczej - Granicznej  w Gliwicach 26 616 363 20.09.07 12.03.09 ZBM II TBS Gliwice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "D"  zad. III na osiedlu Złocień  w Krakowie 9 250 000 15.01.08 30.06.09 Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka Kraków
Wykonanie budynku mieszkalnego 6-cio kondygn. - II etap Zespołu Mieszkaniowego przyul. Krasińskiego Skowrońskiego w Katowicach - zad. 2 23 216 717 26.11.07 30.06.09 Katowickie TBS sp. z.o.o
Zaprojektowanie oraz wybudowanie zespołu  budynków mieszkalnych  wielorodzinnych w Będzinie  przy ul. Załogi etap IX 19 515 850 26.10.07 26.11.08 TBS Dombud sp. z.o.o
Zaprojektowanie oraz wybudowanie zespołu  budynków mieszkalnych  wielorodzinnych w Będzinie  przy ul. Załogi etap X 19 515 850 26.10.07 26.04.09 TBS Dombud sp. z.o.o
Budowa budynków wielorodzinnych nr 3 i 3a w Piekarach Śl. Przy ul. Szpaków na osiedlu „ Na Lipce” 4 640 000 12.04.07 15.12.07 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie
Rozbudowa budynku mieszkalno- usługowego z usługami hotelarskimi, położonego w Chorzowie przy ul. Wolności Brak danych 25.09.06 15.12.07 Katarzyna Kalicka ul. Wolności 24 Chorzów
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Bulwary Rawy w Katowicach 20 392 277 21.08.06 22.11.07 Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o Katowice ul. Krasińskiego 14
Budowa budynku wielorodzinnego nr 2a w Piekarach Śląskich przy ul. Szpaków na osiedlu „Na Lipce” 2 502 293 09.10.06 31.08.07 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie
Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. Przy ul. Pszowskiej 3 719 888 17.07.06 31.08.07 Powiat Wodzisławski Zespół Szkół Technicznych Wodzisław
Budowa budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym Będzin – Górki Małobądzkie – zad. VI 8 613 663 28.08.06 30.08.07 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15
Rozbudowa i modernizacja  kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 3 719 888 07.06 08.07 Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
Zaprojektowanie i budowa szkolnej hali sportowej z zespołem boisk oraz modernizacja istniejącej kotłowni wbudowanej przy ZSO im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55 5 124 632 10.04.06 30.11.07 Zespół obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Zawierciu ul. Rataja 29a
Budowa Strażnicy dla JR-G w Katowicach –Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej 12 469 801 28.10.05 31.12.07 Komenda Miejska Ppoż.. ul. Wojewódzka 11 Katowice
Zaprojektowanie i wybudowanie  zespołu budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  wraz z infrastrukturą towarzyszącą 25 002 071 19.09.05 09.09.08 Urząd Miasta Krakowa
Remont i przebudowa budynku biurowego na siedzibę komisariatu Policji wraz z montażem masztu antenowego oraz remontem garaży, nawierzchni parkingów i drogi dojazdowej w Knurowie przy ul. Dworcowej 2 119 113 01.11.05 15.11.07 Komenda Wojewódzka Policji Katowice ul. Lompy 19
Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 na Chorzowskie Centrum Kultury 8 346 045 15.04.06 30.09.07 Miasto Chorzów Rynek 1
Kompleksowa realizacja projektu Żorski Park Przemysłowy polegającego na zaprojektowaniu , wykonaniu robót budowlanych oraz zagospodarowania terenu ŻPP 19 803 790 10.01.06 31.07.07 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ul. Astrów 10 Katowice
Remont Budynku „ WILLA ZOFIA”- etap III w Krzeszowicach 7 278 546 12.05.06 31.05.07 Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ ul. Daszyńskiego 1 Krzeszowice
Budowa budynku wielorodzinnego nr 5- zad .II na osiedlu „ Złocień” w Krakowie 5 084 452 22.05.06 30.07.07 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚNIEŻKA” Kraków
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – Budynek OSP w Katowicach - Podlesiu 1 504 813 05.06.06 29.06.07 Miasto Katowice ul. Młyńska 4
Wykonanie remontu części budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach 4 734 258 10.05.06 31.01.07 Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 Kraków
Adaptacja i przebudowa podcieni budynku UM w Tychach z przeznaczeniem na biuro obsługi klienta 3 387 224 12.02.06 03.10.06 Miasto Tychy al. Niepodległości 49 Tychy
Budowa budynku mieszkalno-usługowego podpiwniczonego z parkingiem podziemnym przy ul. Jasnej w Gliwicach 5 232 882 04.04.06 12.03.07 Urząd Miejski Gliwice ul. Zwycięstwa 21
Budowa budynku wielorodzinnego nr 2 w Piekarach Śl. Przy ul. Szpaków na osiedlu „ Na Lipce 1 343 000 26.04.06 30.11.06 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego XIV – Kondg. Wielorodzinnego w Katowicach przy ul. Piastów 14 289 111 16.08.05 18.12.06 Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8
Przebudowa dachu budynku Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „ JUBILAT” w Wiśle przy ul. Bukowej 9 z Wykorzystaniem poddasza na cele użytkowe 2 722 491 22.03.06 15.11.06 Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów ul. Gałczyńskiego 4 Warszawa
Adaptacja Szpitala na siedzibę Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju 10 973 796 06.09.04 08.02.06 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój al. Piłsudzkiego 60
Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy – zad 1 przy ul. Marcinkowskiego- Braci Stawowych w Katowicach 8 390 471 01.10.05 31.12.06 Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o Katowice ul. Krasińskiego 14
Budowa dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym Będzin- Górki Małobądzkie – zad IV 10 320 000 15.08.05 31.08.06 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15
Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin- Górki Małobądzkie zad V 7 450 000 06.07.05 01.05.06 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15
Zaprojektowanie i wykonanie dwóch budynków wielorodzinnych socjalnych w Józefowie ul. Reymonta 2 674 746 30.05.06 Miasto Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego 1 Józefów  
Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji i Narządu Ruchu KRZESZOWICE – willa ZOFIA- etap II 1 557 951 31.07.05 10.05.06 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4