Lata 1998-2002

Lata 1998-2002

Rodzaj zamówienia Całkowita wartość Czas realizacji Nazwa Zamawiającego
Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 51 przy ul. Rolnej 41
w Katowicach
2 563 307 5.01 15.09.02 Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
Projekt i realizacja osiedla mieszkaniowego "MAGNOLIA" w Rudzie Śląskiej 4 967 428 26.10.01 13.04.02 Urząd Miasta Ruda Śląska
plac Wolności 6
Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 2 w Cieszynie 2 274 648 26.07.01 31.08.02 Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 11
Dobudowa sali gimnastycznej dla SP nr 9 przy
ul. Panewnickiej 172
w Katowicach
2 406 569 6.01 30.08.02 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4
Adaptacja budynku żłobka na komisariat policji, TOPR
i referat w Bytomiu
502 768 11.01 4.02 Urząd Miasta Bytom ul. Parkowa 2
Budowa osiedla domów wielorodzinnych wraz
z infrastrukturą przy
ul. A. Krajowej
w Katowicach - Kostuchnie
10 881 900 12.11.01 15.11.02 SM "Piast" w Katowicach
ul. Zawiszy Czarnego 8
Budowa budynku mieszkalnego na osiedlu Stolarska w Mikołowie 2 632 671 31.08.01 30.03.02 Urząd Miasta Mikołów Rynek 16
Remont i modernizacja budynku biurowego
w Katowicach przy
ul. Sokolskiej
3 346 558 02.01.00 30.10.01 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Katowice
ul. Warszawska
Rozbudowa budynku administracyjnego
w Chorzowie przy
ul. Urbanowicza 37
brak danych 23.07.01 15.12.01 GEOBID Sp. z o.o. Katowice ul.Kossutha
Budowa zespołu sportowego
z salą gimnastyczną przy
SP nr 1 w Trzebini
3 482 120 1.06.00 15.12.01 Urząd Miasta Trzebinia ul.Piłsudskiego 14
Budowa budynku mieszkalno -usługowego z garażami przy ul.Fliegera w Katowicach 4 364 230 1.09.00 29.10.01 Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" Katowice ul.Mikołowska 125
Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji byłego hotelu pracowniczego przy ul.Obroki 43 w Katowicach na budynek mieszkalny 3 590 606 30.03.01 31.10.01 Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Katowice ul.Młyńska 21/23
Budowa 8 budynków
w zabudowie bliźniaczej
w Katowicach-Kostuchnie
przy ul. Sezamkowej
brak danych 30.01.01 15.10.01 Inwestycja własna -działalność deweloperska
Modernizacja pomieszczeń w bloku "C" ŚI.KWP dla potrzeb pracowni biologicznej
i genetycznej DNA Laboratorium Kryminalistycznego
621 327 11.09.01 10.11.01 Śląska Komenda Wojewódzka Policji Katowice ul.Lompy 19
Adaptacja pomieszczeń dwóch kondyg.hotelu pielęgniarek na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Szpitala Rejonowego Murcki-Janów w Katowicach ul. Sokołowskiego 2 211 106 21.03.01 24.04.01 Szpital Rejonowy Murcki-Janów Katowice ul.Sokołowskiego 2
Roboty modernizacyjne
w Szkole Podstawowej nr 1
w Lędzinach przy
ul.Paderewskiego
224 000 20.06.01 20.08.01 Urząd Miasta Lędziny ul.Lędzińska 55 Lędziny
Roboty wykończeniowe
w budynku administracyjnym
w Katowicach przy
ul.Lwowskiej na potrzeby
PKE Południe
brak danych 12.01.01 12.03.01 KOPEX S.A. Katowice ul.Grabowa 1
Dobudowa pawilonów usługowych przy budynkach A,B,C,na osiedlu "AKACJE V" w Warszawie ul.Topolowa 1 317 185 20.08.01 30.10.01 DOM DEVELOPMENT S.A Warszawa
ul. Stawki 2
Modernizacja zespołu przystudyjnego Radia Katowice S.A.ul.Ligonia 286 717 15.10.01 13.11.01 Polskie Radio S.A. Katowice ul.J.Ligonia 29
Modernizacja Klubu Radiowego "Śląska Fala"
w budynku Radia Katowice
ul.J.Ligonia
126 349 12.11.01 31.12.01 Polskie Radio S.A. Katowice ul.J.Ligonia 29
Modernizacja Gimnazjum
nr 2 w Libiążu
194 863 23.08.01 7.11.01 Miejski Zespół Administracyjny Libiąż ul. Paderewskiego
Roboty remontowo-budowlane w budynku zlokalizowanym w Chorzowie przy ul.A.Krajowej 9A brak danych 22.08.01 19.11.01 PPH "EUROSYSTEM" Sp. z o.o. Katowice ul.Załukowej 8
Modernizacja pomieszczeń Bloku Porodowego Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej 501 318 18.10.01 2.12.01 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej ul.W.Lipa2
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Szaserów -Chłopickiego
w Warszawie
9 161 066 20.02.01 31.12.01 TBS Praga Południe Sp. z o.o. Warszawa ul.Grochowska 178/184
Budowa zespołu mieszkaniowego (7 budynków mieszkalnych)
w Warszawie przy
ul. Bartyckiej
30 656 581 3.04.00 30.10.01 DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa ul.Stawki 2
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Gliwicach przy
ul.Z.Starego
4 274 005 7.08.00 14.11.01 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście " Gliwice ul.Jasnogórska 9
Budowa 4 domów wielorodzinnych przy ul.Stolarskiej w Mikołowie brak danych 1.02.00 31.12.01 Inwestycja własna - działalność dewelopreska
Budowa 80 garaży przy ul.Stolarskiej w Mikołowie brak danych 5.07.01 31.12.01 Inwestycja własna - działalność dewelopreska
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (36 mieszkań) w Jaworznie przy ul.Chopina brak danych 31.10.01 Inwestycja własna - działalność deweloperska  
Budowa osiedla mieszkaniowego "AKACJE V" w Warszawie ul. Odkryta 15 000 000 17.04.00 30.06.01 DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa ul.Stawki 2
Budowa 5 budynków wielorodzinnych w Mikołowie przy ul. Stolarskiej brak danych 10.01.00 31.05.01 Inwestycja własna - działalność developerska
Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku przy ul. Rymera 1 w Mikołowie 231 475 2.04.01 31.07.01 Zakład Gospodarki Lokalowej Mikołów ul.Krawczyka 16
Budowa budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Chorzowie przy ul.Floriańskiej brak danych 1.06.00 30.06.01 Inwestycja własna - działalność developerska
Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych lokalu przy ul.Sokolskiej 3 (lll-cie piętro) brak danych 10.09.01 31.10.01 "BUFIX" Biuro Usług Finansowych i Księgowych Katowice ul.Warszawska 1
Dobudowa zaplecza sanitarnego do sali gimnastycznej przy SP nr 48 w Katowicach- Murckach 551 171 31.07.01 Urząd Miasta Katowice
ul. Warszawska 4
 
Budowa budynku biurowego "LIGHT" przy ul.Puławskiej
w Warszawie
3 700 000 28.08.00 16.01.01 WARBUD S.A. Warszawa ul.Racławicka 146
Adaptacja i modernizacja hali B60 i części hali B4 w Tychach brak danych 26.01.01 28.02.01 Alstom T&D Transformers Sp. z o.o. Mikołów ul.Fabryczna 3/5
Modernizacja pomieszczeń parterowych z bl. nr l dla potrzeb poradni przyszpitalnych 264 348 19.02.01 11.04.01 Szpital Specjalistyczny nr 2 Bytom
ul.St.Batorego 15
Roboty wykończeniowe w poziomach przyziemia,parteru i l piętra Domu Zdrojowego w Ustroniu 1 243 457 12.06.00 6.07.01 Farmacol S.A. Katowice ul.Rzepakowa 2
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Nasielskiej w Warszawie 12 242 718 1.12.99 30.10.00 TBS Praga -Południe Warszawa ul.Grochowska
Przebudowa budynku hotelu pracowniczego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach
ul.Zygmuntowska 82
3 474 610 6.01.00 20.10.00 Spółdzielnia Mieszkaniowa "DONATA" Gliwice ul.M.Kownackiej 2a
Budowa 10 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
w Katowicach -Piotrowicach
ul.Niska Działowa
brak danych 3.04.00 31.12.00 Inwestycja własna - działalność deweloperska
Remont i modernizacja wnętrz korytarzy i holi windowych kon.II-IV w budynku UM Katowice
ul. Młyńska 4
670 000 9.08.00 8.12.00 Urząd Miasta Katowice ul.Młyńska 4
Budowa budynku mieszkalnego 17-to kondyg."KUKURYDZA" nr 105 w Katowicach ul.Zawiszy Czarnego 12 500 000 1.06.99 30.09.00 SM "PIAST" Katowice ul.Zawiszy
Czarnego 8
Modernizacja pawilonu handlowo-administracyjnego w Katowicach ul.T.B.Żeleńskiego brak danych 27.07.99 30.06.00 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KLIMA-TEST"
Sp. z o.o. Katowice
Budowa osiedla mieszkaniowego "AKACJE III" w Warszawie ul.Odkryta - roboty wykończeniowe 7 820 440 6.11.99 30.06.00 DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa ul.Stawki 2
Budowa osiedla mieszkaniowego "AKACJE IV" w Warszawie ul.Odkryta 26 458 065 28.04.99 30.06.00 DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa u l. Stawki 2
Budowa 6 domów wielorodzinnych w Katowicach ul.Głogowa brak danych 3.11.99 30.06.00 Inwestycja własna - działalność deweloperska
Wykonanie konstrukcji żelbetowej hipermarketu AUCHAN w Katowicach 4 000 000 19.04.00 18.09.00 BOUYGUES POLSKA S.A
Warszawa
ul.Canaletta
Adaptacja stołówki na garaże dla PEC Bytom 706 449 1.06.00 16.10.00 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Bytomiu
ul.Wrocławska 122
Budowa 14 domków jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej
w Mikołowie ul.Stolarska
brak danych 1.12.98 30.04.00 Inwestycja własna - działalność deweloperska
Budowa budynku mieszkalnego 17-to -kondyg."KUKURYDZA" nr 104 w Katowicach ul.Zawiszy Czarnego 12 122 760 10.05.97 31.05.99 SM "PIAST" Katowice ul.Zawiszy Czarnego
Budowa budynku mieszkalnego w Pszczynie ul.Wodzisławska 2 604 470 1.10.97 31.12.99 TBS Sp. z o.o. Pszczyna ul.Bogedalna 10
Budowa zespołu mieszkaniowego bud.nr 1-6 "Szare Szeregi" 4-ro kondyg. z garażami w Katowicach ul.Szare Szeregi. 3 360 070 18.07.97 30.12.98 SM "PIAST" Katowice ul.Zawiszy Czarnego
Budowa obiektu biurowo-usługowego przy ul.Teatralnej 4 w Katowicach 3 450 000 16.04.99 31.12.99 SM "PIAST" Katowice ul.Zawiszy Czarnego 8
Szpital ŚI.AM w Katowicach -Oddział Pediatrii - roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe trzech pięter szpitala brak danych 1.08.98 31.12.99 P.B.U-H "BUDMED-PBO" Tychy Sp. z o.o. Katowice
ul.Medyków 30
Budowa obiektu gastronomiczno-hotelowego "VALDI PLUS" w Mikołowie brak danych 4.02.99 17.09.99 Firma VALDI PLUS Mikołów ul.Gliwicka 365
Remont i modernizacja budynku sanatorium "JUBILAT" w Wiśle wraz z częścią basenowo-rehabilitacyjną 3 563 338 11.05.98 30.06.99 Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów Warszawa ul.Gałczyńskiego 4
Rozbudowa i modernizacja pralni Szpitala Nr 2 w Bytomiu 1 542 256 3.08.98 15.12.98 Szpital Specjalistyczny nr 2
w Bytomiu
ul.Batorego 15
Remont i modernizacja budynku nr 2 Szpitala św. Elżbiety w Katowicach ul.Warszawska 52 1 280 062 1.07.098 30.11.98 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital św. Elżbiety
w Katowicach
Remont i modernizacja budynku biurowego PEC
w Bytomiu przy
ul.Wrocławskiej 122
3 045 000 15.05.98 25.09.98 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bytom ul.Wrocławska 122
Budowa budynku salonu
i serwisu samochodowego
w Tarnowskich Górach
brak danych 22.06.98 31.08.98 Firma "ASCO" S.C. Tarnowskie Góry