Aktualności

P.B. Dombud S.A. zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Pszczynie

5 lipca 2022
P.B. DOMBUD S.A. w dniu 05.07.2022 r. podpisał umowę z Gminą Pszczyna na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy ul. Dobrawy".

Podpisanie umowy na budowę Domu Pomocy Społecznej w Opolu

14 czerwca 2022
14 czerwca 2022 roku podpisana została umowa pomiędzy Miastem Opole a P.B. DOMBUD S.A., na wykonanie zadania pn.: "Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu".

P.B. DOMBUD S.A. przebuduje MSP nr 4 w Knurowie

21 lipca 2021
21.07.2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Knurów, a P.B. DOMBUD S.A., na wykonanie zadania pn.: "Szkoła bez barier – przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego." Wartość inwestycji: ok. 10 mln brutto. Termin realizacji: 2022 rok.

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie Sali gimnastycznej w Krzeszowicach

8 lipca 2021
W dniu 08.07.2021 r. podpisana została umowa pomiędzy P.B. DOMBUD S.A. a Powiatem Krakowskim, na zadanie pn.: Projekt i budowa Sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach. Wartość inwestycji: ok. 9 mln brutto. Termin realizacji: 2023 rok.

Podpisanie umowy na budowę zespołu dwóch budynków wielorodzinnych w Żorach

29 czerwca 2021
29 czerwca 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy Zakładami Techniki Komunalnej Sp. z o.o. a P.B. DOMBUD S.A., na wykonanie zadania pn.: "Kompleksowa budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynek 1-2 oraz budynek 3) wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Żorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy." Wartość inwestycji to ok. 72 mln zł brutto. Termin realizacji: 2025 rok.

Nowa inwestycja mieszkaniowa w Gliwicach

28 czerwca 2021
P.B. DOMBUD S.A. w dniu 28.06.2021 podpisał umowę z Zarządem Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego na realizację inwestycji pn.: Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszą przy ul. Dworskiej w Gliwicach (działki nr 606, 607/1, obręb Kłodnica). Wartość inwestycji to ok. 17,4 mln brutto. Termin realizacji: 2023 rok.

P.B. Dombud S.A. wybuduje Przedszkole nr 38 w Krakowie przy ul. Jabłonkowskiej 39

5 maja 2021
P.B. Dombud S.A. dnia 05.05.2021 r. podpisało umowę z Gminą Miejską Kraków na Budowę budynku Samorządowego Przedszkola nr 38 w Krakowie przy ul. Jabłonkowskiej 39. Wartość inwestycji to 9 425 700 zł netto.