P.B. DOMBUD S.A. przebuduje MSP nr 4 w Knurowie

Opublikowano: 21 lipca 2021

21.07.2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Knurów, a P.B. DOMBUD S.A., na wykonanie zadania pn.:

"Szkoła bez barier – przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego".

Wartość inwestycji: ok. 10 mln brutto.

Termin realizacji: 2022 rok.