Lata 2012 - 2021

Lata 2012-2021

Rodzaj zamówienia Całkowita wartość Czas realizacji Nazwa Zamawiającego
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną w formule "zaprojektuj i wybuduj" 9 877 377 13.04.2021r 30.11.2022r Tyskie TBS sp. z.o.o
Rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NGZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 5300067 24.04.2021r 310 dni Narodowy Fundusz Zdrowia
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Stefana Batorego w Bielsku Białej. 7547210 09.02.2021r. 09.10.2022r. Bielskie TBS sp.zo.o.
Dokończenie robót budowlanych dla zadania Budowa trzech basenów w dzielnicach w lokalizacji Katowice-Ligota-Zadole, ul. Wczasowa 24267480   15.05.2022r Miasto Katowice
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 w Krakowie przy ul. Kaczorówka 4 8 643719   31.08.2023r. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego w Tychach przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II 24732078 24.06.2020r 840 dni Tyskie TBS sp. z.o.o
Przebudowa budynku pulsatorów wody surowej ZUW Goczałkowice 6781038   04.06.2021r Górnośląskie Przesdiębiorstwo Wodociagów S.A.
Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Ślaskich z wykorzystaniem instalacji OZE 4 727 977   31.07.2021r Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z.o.o
Rozbudowa przedszkola w Jankowicach -częśc 1 roboty budowlane 7820893   30.09.2021r Gmina Świerklany
Budowa budynku Szkoły podstawowej naosiedlu Kliny w Krakowie w sysyemie zaprojektuj i wybuduj 42 482 770   15.10.2021r Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu 2 389 023 23.02.2017r. 09.11.2017r. Prezydent Miasta Rybnika
Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. 8 152 600 22.02.2016r 31.10.2017r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
Przebudowa i remont obiektu przy ul. Kochanowskiego 3  w Katowicach z przeznaczeniem na obiekt typu dom akademicki 6 618 332 21.11.2016r 25.09.2017r Drogowa Trasa Średnicowa s.a.
Budowa pięciooddziałowego Przedszkola wraz z parkingiem w dzielnicy Kleszczówka w Żorach 5 237 300 01.09.2016r 31.08.2017r Prezydent Miasta Żory
Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej- II etap 4 798 880 01.02.2017r. 10.08.2017r. Urząd Miasta Ruda Śląska
Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach- zadanie nr 2 - budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4 i parking dwupoziomowy. 9 801 371 28.04.2016r. 31.07.2017r Katowickie TBS sp.z.o.o
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela - etap II - zadanie 1 i 2 30 125 343 25.02.2016r. 17.07.2017r. TBS Dombud sp. z.o.o Będzin
Modernizacja istniejącego kompleksu bydynków gospodarczych w samodzielnym publicznym wojewódzkim szpitalu chirurgii urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 2 196 966 23.09.2016r 30.11.2016 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daasba w Piekarach Śląskich.
Dokończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przy ul. Baczyńskiego z wbudowanymi garażami indywidualnymi. 6 447 720 17.02.2016r. 30.10.2016r. Dombud Development sp. z.o.o
Wykonanie głownego rurociągu tłoczonego oraz przebudowa rejonu wylotu Glównej kluczowej Sztolni Dziedzicznej- rozbudowa o strefę wejścia ( port wodny) 5 898 845 08.04.2015r. 10.06.2016r. Muzeum Górnictwa Weglowego w Zabrzu
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego 3 064 947 26.03.2015r. 29.07.2016r. Gmina Siewierz
Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbedną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami- etap II Nowy budynek BN 35 337 873 16.12.2014 31.05.2016 Urząd Miasta Piekary Śląskie
Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawcy Galerii Handlowej  Manhattan zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Szewskiej, łącznie z infrastrukturą zewnętrzną. 8 014 770 24.08.2015 06.05.2016 DL Project Managment S.A. Katowice
Wykonanie robót ogólnobudowlanych na stadionie im. E. Pohla w Zabrzu w ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego Modernizacja Stadinu im. E. Pohla w Zabrzu - etap I wraz z wykonaniem niezbędnych prac projektowych 20 463 645 17.11.2014 30.04.2016 Stadion w Zabrzu sp. z.o.o
Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej w Gliwicach - etap II 5 974 900 22.09.2014 18.03.2016 Zarząd Budynków Miejskich II TBS sp. z.o.o
Wykonanie budynku biurowego z wyposażeniem wraz z halą produkcyjno-magazynową i zagospodarowaniem terenu- pod klucz w Sosnowcu, przy ul. Społecznej 8 120 735 07.04.2015 11.03.2016 Promus Katowice sp. z.o.o ul. Francuska 70 Katowice
Rozbudowa budynku dydaktycznego przy ul. Ingardena 4-Oleandry 6 w Krakowie 11 054 115 12.07.2013 24.09.2015 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Budowa między ulicą Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych 40 847 414 25.03.2013r. 29.04.2015r Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Budowa Centrum Kultury w Pawłowicach 19 382 504 13.05.2013r. 17.03.2015r Urząd Gminy w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60
Budowa Hali Sportowej w Tarnowskich Górach 13 307 834 17.06.2013r 12.02.2015r Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica 8 Tarnowskie Góry
Budowa budynku administracyjno-mieszkalnego wielorodzinnego- siedziba Nadleśnictwa Andrychów 5 962 781 27.06.2013r. 30.01.2015r. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów ul. Słowackiego 2E
Rozbudowa budynku usługowo -edukacyjnego ( szkoła muzyczna) w Krakowie 6 684 341 27.06.2013r. 30.01.2015r Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową dróg przy ul. Strzelniczej-Granicznej w Gliwicach - etap III B 12 489 183 30.08.2013r. 31.12.2014r Zarząd Budynków Miejskich II TBS sp. z.o. o ul. Warszawska 35B w Gliwicach
Adaptacja obiektu dla potrzeb  siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 1 786 737 17.10.2013r. 16.06.2014r. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17
 Wykonanie przebudowy budynku dydaktycznego przy ul. Konarskiego 18-18a w Gliwicach w celu dostosowania go do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego  4 762 179  18.06.2013r.  30.06.2014r Politechnika Śląska w Gliwicach ul. Akademicka 2A 
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze- byłych internatów B i C na  Zespół  Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu przy ul. #-go Maja 91 dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu 8 122 766 03.06.2013r. 31.08.2014r. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
Budowa Sali Obsługi Klientów dla potrzeb Inspektoratu ZUS w Katowicach. 3 677 348 05.06.2013r. 09.04.2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
Remont i termomodernizacja  obiektu Pałac Młodzieży  im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej  26 w Katowicach 36 921 470 11.02.2011r. 12.05.2014r. Urząd Miasta Katowice
Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym 4 712 018 25.02.2013r. 07.04.2014r Urząd Miejski w Bieruniu ul. Rynek 14
Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego w Gliwicach ul. Partyzantów 25 16 130 330 03.07.2012r. 23.09.2014r. Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21
Rozbudowa i przebudowa hotelu " FOCUS" położonego na terenie przy ul. Armii Krajowej w Chorzowie działka nr 1707/80 16 394 663 04.06.2012r. 10.10.2013r Crismo sp. z.o.o w Bydgoszczy ul. Fordońska 40
Przebudowa  pomieszczeń Centrum Pediatrii pod oddział Gastroenterologiczny i Pracownię Endoskopii oraz Nadbudowa istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Rehabilitacji 8 870 693 20.11.2012r. 04.10.2013r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 11 924 549 01.03.2012r. 21.08.2013r. Tyskie TBS Sp. z o.o.
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem garaży wolnostojących jednostanowiskowych w rejonie ulicy Miechowickiej i Krakusa w Chorzowie 9 445 516 26.03.2012r. 30.06.2013r. Dombud Development sp. z.o.o
Kompleksowa modernizacja  oddziałów łóżkowych  celem dostosowania  pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu-Moduły środkowe. 18 314 304 21.09.2011r. 31.01.2013r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Budowa sali sportowej  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach ul. Górnych Wałów 29 8 959 256 29.12.2011r. 28.06.2013r. UM Gliwice ul. Zwycięstwa 21
Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach 14 910 000 25.10.2011r. 15.05.2013r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9
Wykonanie stanu surowego otwartego - „Budowa budynku mieszkalnego wraz z usługami, biurami oraz garażami przy ul. Chorzowskiej w Katowicach”. 11 963 907 05.09.2011 r.
30.01.2013 r.
ACTIV Investment Sp. z o.o.
ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków
Rozbudowa, nadbudowa istniejących budynków mieszkalno- usługowych przy ul. Mickiewicza 6 i 8 w Chrzanowie, adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne, rozbiórka budynków przy ul. Mickiewicza 6A i 8A, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami postojowymi oraz przebudowy budynku w celu utworzenia lokali socjalnych na działce nr 4835/4 położonej w miejscowości Chrzanów, przy ul. Śląskiej 15. 10 987 130 29.07.2011 r. 23.01.2013r
Chrzanowskie TBS Sp. z o.o.
ul. Sokoła 30
Chrzanów