Budynki mieszkalne

P.B. DOMBUD S.A. prowadzi aktywną działalność na rynku usług budowlanych, realizując równolegle wiele inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Oddajemy do użytku nowe mieszkania w takich miastach, jak KatowiceGliwice czy Mikołów.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze szczegółami, dotyczącymi naszej bieżącej działalności.

Listę wykonanych w ostatnich latach budynków mieszkalnych prezentujemy w odrębnej zakładce.

Lista zrealizowanych projektów

Nazwa projektu:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Stefana Batorego w Bielsku Białej.

Inwestor:
Bielskie TBS sp. z o.o.
ul. Komorowicka 72
43-300 Bielsko Biała
Termin:
09.10.2022r.

Nazwa projektu:
Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego położonego w Tychach przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Janba Pawła II

Inwestor:
Tyskie TBS sp z.o.o
ul. Budowlanych 59
Tychy
Termin:
840 dni

Nazwa projektu:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym przy ul. Szerokiej w Katowicach

Inwestor:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o
Termin:
do 31.12.2020r.

Nazwa projektu:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi

Inwestor:
Zakład Techniki Komunalnej
Żory sp. z.o.o ul.
Okrężna 5
Termin:
21.01.2020r.

Nazwa projektu:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z 3 segmentów przy ul. Leopolda w Katowicach

Inwestor:
Katowickie TBS sp z.o.o
ul. Krasińskiego 14
Termin:
31.12.2019r.

Nazwa projektu:
Budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu Etap I - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju.

Inwestor:
Jastrzębskie TBS "Daszek " sp. z.o.o
ul. 1 Maja 15
Termin:
17.05.2019r.

Nazwa projektu:
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych - etap I Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 3 wbudowanymi garażami indywidualnymi wraz z zadaniem 1 infrastruktury towarzyszącej i parkingami oraz garażami wbudowanymi w skarpę i zadaniem 1 zagospodarowania terenu przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu

Inwestor:
TBS Dombud sp. z.o.o
ul. Topolowa 6/22
42-500 Będzin
Termin:
do 16 msc

Nazwa projektu:
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Melchiora Wańkowicza w Krakowie

Inwestor:
Gmina Miejska Kraków
Plac wszystkich Świętych 3-4
Kraków
Termin:
25.02.2017r