Lata 2002-2005

Lata 2002-2005

Rodzaj zamówienia Całkowita wartość Czas realizacji Nazwa Zamawiającego
Budowa pasażu handlowego w ciągu ul. Stawowej w Mikołowie 1 587 657 07.2004 05.2005 Gmina Mikołów
Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych z salonem ekspozycyjnym w Mikołowie - etap I brak danych 07.2004 20.05.05 "TANDEM" Sp. z o.o.
Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego nr 2 przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej 1 476 095 27.09.04 24.01.05 Miasto Ruda Śląska
Plac Wolności 6
Wykonanie prac modernizacyjnych na III piętrze budynku biurowego METALPLAST S.A. w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 153 405 200 10.04 15.12.04 METALPLAST S.A.ul. Warszawska 153Bielsko-Biała
Wykonanie robót remontowo-budowlanych wszystkich branż - I etap w budynku czynnego Sądu Rejonowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 21 3 493 246 07.04 27.12.04 Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15
Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych adaptacji budynku stołówki na budynek biurowo-garażowy wraz z wykonaniem przyłączy do budynku przy ul. Zygmuntowskiej 84 954 871 07.04 11.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa "DONATA" Gliwice ul. M Kownackiej 2a
Usuniecie barier architektonicznych w ZSO nr 17 w Katowicach przy ul. Wojciecha 9 240 000 08.04 20.12.04 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4
Budowa Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim 2 484 301 29.09.04 28.12.04 ZUS - Oddział Rybnik ul. Reymonta 2
Remont i modernizacja segmentu "B" budynku Powiatowego Urzędu w Bytomiu 873 519 08.04 31.10.04 Powiatowy Urząd Pracy Bytom ul. Łagiewnicka 15
Budowa Osiedla OTBS - budynek wielorodzinny "A" na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu 11 717 236 28.07.03 27.09.04 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Oświęcim ul. 11 Listopada 10
I etap adaptacji obiektu przy ul. Rymera w Mikołowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 899 917 19.09.02 30.09.04 Komenda Wojewódzka Policji Katowiceul. Lompy 19
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Warszawie 487 872 24.05.04 30.11.04 Śląska Izba Lekarska w K-cach Katowice ul. Grażyńskiego 49a
Dokończenie budowy budynku w stanie surowym i zagospodarowanie terenu Gimnazjum w Marklowicach 3 970 923 24.02.04 17.08.04 Urząd Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71 44-321 Marklowice
Budowa dwóch segmentów budynku wielorodzinnego
w Piekarach Śl. przy
ul. Szpaków na osiedlu
"Na Lipce"
1 294 276 01.09.03 26.04.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
ul. Leśna Piekary Śląskie
Zaprojektowanie i budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego
w Józefowie przy
ul. Werbeny
14 136 957 15.11.02 30.06.04 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Józefów ul. Sosnowa 17
Adaptacja parteru dla potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zachodniego skrzydła pawilonu nr 3 Szpitala Ogólnego w Bielsku Białej 1 689 876 10.10.03 15.03.04 Gmina Bielsko Biała
43-300 Bielsko Biała
Plac Ratuszowy 1
Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin -Górki Małobądzkie - zad.II 10 365 283 09.02 04.04 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. Katowice
ul. Drzymały 15
Adaptacja i rozbudowa Izby Przyjęć na potrzeby Oddziału Ratownictwa Medycznego wraz z wiatą
w Zespolonym Szpitalu Rejonowym w Zabrzu
613 890 15.08.03 15.12.03 Samodzielny ZOZ -Zespolony Szpital Rejonowy Zabrze
ul. Zamkowa 4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem
w Wodzisławiu Śląskim -Padlinie przy ul. Chrobrego 308
1 307 561 6.05.02 31.12.03 Urząd Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4
Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Dziecięcego przy ul. Pośpiecha w Katowicach na Powiatowy Urząd Pracy 6 604 544 17.09.02 30.09.03 Urząd Miasta Katowice
ul. Warszawska 4
Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin -Górki Małobądzkie - zad.l 12 785 829 09.02 8.03 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. Katowice ul. Drzymały 15
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Studzienicach 785 185 27.03.02 15.08.03 Pszczyński Zarząd Edukacji
u l. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna
Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach ul. Morawy 86 1 606 510 05.02 15.08.03 Urząd Miejski Katowice
ul. Warszawska 4
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Nr 6 w Pierścu
846 704 19.06.02 15.08.03 Zarząd Miejski Skoczów
ul. Rynek 1
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą przy
ul. Fabrycznej w Chrzanowie
1 906 817 15,04.02 24.04.03 Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Chrzanów ul. Jordana 7
Budowa osiedla OTBS -budynek wielorodzinny "B" na osiedlu Stare Stawy
w Oświęcimiu
4 341 576 3.06.02 15.05.03 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Oświęcim
ul.11 Listopada 10
Budowa dwóch segmentów budynku wielorodzinnego
w Piekarach Śl. przy
ul. Szpaków na osiedlu "Na Lipce"
1 154 235 01.10.02 30.04.03 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
ul. Leśna, Piekary Śląskie
Adaptacja i modernizacja obiektu Oddziału ZUS w Chorzowie przy
ul. Lwowskiej 2 i 2a
4 679 196 24.06.02 14.04.03 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Chorzów
ul. Dąbrowskiego 45
Budowa budynku biurowo-magazynowego w Katowicach
przy ul. Pszczyńskiej 15
brak danych 20.05.02 1.03.03 DAGMA Katowice
ul. Pszczyńska
Przebudowa i modernizacja sali audytoryjnej w budynku "DOM LEKARZA"
w Katowicach
przy ul. Grażyńskiego 49a
1 584 724 01.07.03 15.11.03 Śląska Izba Lekarska
ul. Grażyńskiego 49a
Katowice
Kompleksowy remont i modernizacja siedziby Urzędu Miasta Katowice
ul. Młyńska - wykonanie elewacji oraz posadzki hallu głównego
1 210 737 28.03.01 22.07.01 Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
Kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne pomieszczeń Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Lipa 2 1 304 678 21.08.02 15.10.02 SP ZOZ Szpital Miejski
nr 2, Ruda Śląska
ul. Lipa 2
Rozbudowa i modernizacja ZSO -nadbudowa seg."B"
w Buczkowicach
941 320 2.04.02 31.07.02 Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na gabinety fizykoterapii
w Tąpkowicach
przy ul. Zwycięstwa 13
341 342 17.01.02 17.07.02 Zarząd Gminy Ożarowice
ul. Dworcowa 15
Adaptacja l oddziału wewn. na oddział kardiologii w Szpitalu im. Mielęckiego
w Chorzowie
820 112 11.03.02 25.04.02 Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital im. Mielęckiego w Chorzowie ul. Strzelców
Bytomskich 11
Budowa stołówki przy SP nr 344 w Warszawie przy
ul. Erazma z Zakroczyna 15
1 042 537 10.06.02 15.10.02 Gmina Warszawa Białołęka ul.Modlińska 197 Warszawa
Wykonanie modernizacji sali teatralnej w budynku domu kultury w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 4
764 023 15.04.02 9.08.02 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Chrzanów
ul. Broniewskiego
Remont w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy
ul. AI. Korfantego 14
w Katowicach
735 782 9.08.02 5.10.02 Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4