P.B. Dombud S.A. zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Pszczynie

Opublikowano: 5 lipca 2022

P.B. DOMBUD S.A. w dniu 05.07.2022 r. podpisał umowę z Gminą Pszczyna na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy ul. Dobrawy".

Wartość inwestycji to ok. 12 mln brutto.

Termin realizacji: 2023 rok.