Nowa inwestycja mieszkaniowa w Gliwicach

Opublikowano: 28 czerwca 2021

P.B. DOMBUD S.A. w dniu 28.06.2021 podpisał umowę z Zarządem Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego na realizację inwestycji pn.:

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszą przy ul. Dworskiej w Gliwicach (działki nr 606, 607/1, obręb Kłodnica).

Wartość inwestycji to ok. 17,4 mln brutto.

Termin realizacji: 2023 rok.